новини

С над 30-годишен опит в бранша сме изградили име на коректен партньор!

Енергийна политика на "Ростер" ООД

01 Март 2018

Енергийната политика на "Ростер" ООД е насочена към:

 • Намаляване на разходите за енергия и оптимизиране (разширяване) на производствената дейност във фирмата, посредством закупуване на ново високоефективно оборудване.
 • Намаляване на емисиите въглероден диоксид.
 • Непрекъснато подобряване на енергийните характеристики на фирмата.
 • Определяне и преглед на общи и конкретни енергийни цели.
 • Осигуряване на достъп и информация до общите и конкретни енергийни цели.
 • Спазване на приложимите законови и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява, свързани с нейното използване на енергия, потребление и ефективност.
 • За постигане на обявената Енергийна политика, Ръководството поставя следните общи (стратегически) енергийни цели:

 • Намаляване на разходите за енергийни ресурси.
 • Подобряване на рентабилността на фирмата.
 • Повишаване на конкурентоспособността.
 • Повишаване енергийната ефективност на дружеството, чрез планирано обновяване на материално-техническата база и нискоенергийно оборудване.
 • Спазване на приложимите законови и други изисквания.
 • Ангажираност на всички служители в процеса на подобряване на енергийните характеристики.
 • Подобряване процеса на управление на енергията, чрез подходящо наблюдение, измерване и контрол по отношение на енергийните характеристики.
 • Ръководството, официално декларира своя ангажимент към разработване, внедряване и ефикасно функциониране на системата за енергиен мениджмънт.

  Ръководството, поема отговорност за спазване на залегналите в политиката принципи и за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за постигане на енергийните цели на фирмата.

  Ръководството, декларира че настоящата Политика ще бъде разпространена на всички нива в организацията и редовно преглеждана и осъвременявана, ако е необходимо.

  Ръководството се ангажира систематично да провежда прегледи на системата за енергиен мениджмънт, за да оценява съответствието й с изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001:2011, да проверява дали системата функционира ефикасно, както и да открива възможности за нейното непрекъснато подобряване.

  Дата: 01.03.2018
  Росен Терзиев, Управител


  Комплексни решения свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, изкопи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци и транспорт.

  Нашите контакти

  ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
  гр.Смолян 4700 ул.Бузлуджа 11 офис 19

    +359 301 8 22 44
    office@roster.bg

    Понеделник - Петък: 8:00ч. - 18:00ч.
  Събота и Неделя: Почивен ден!