Сертификати

ISO 9001:2015

Относно:

- Разрушаване и разчистване на сгради и съоръжения.

- Демонтаж на промишлени машини и съоръжения.

- Земно ископни и укрепителни дейности.

- Рециклиране (преработване) на строителни отпадъци.

- Услуги с мобилна роторна трошачна инсталация.

- Услуги с автотранспорт и механизация.

Image


Комплексни решения свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, изкопи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци и транспорт.

Нашите контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр.Смолян 4700 ул.Бузлуджа 11 офис 19

  +359 301 8 22 44
  office@roster.bg

  Понеделник - Петък: 8:00ч. - 18:00ч.
Събота и Неделя: Почивен ден!