Клиенти

С над 30-годишен опит в бранша сме изградили име на коректен партньор!

 • „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
 • 2008 - 2018

Лукойл Нефтохим Бургас


Демонтаж на спряно от редовна експлоатация оборудване. Разрушаване на сгради и стоманобетонни съоръжения, намиращи се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас”.

 • Инсталация "Нормални парафини”;
 • Инсталация "Олеумна очистка”;
 • Инсталация "ИСКО-2”;
 • Инсталация "АД-2”;
 • Инсталация "Етилен 250”;
 • Инсталация "Полистирол”;
 • Инсталация "Ксилоли";
 • Инсталация "Феноли";
 • Демонтаж на тръбопроводи МЦК;
 • Инсталация "ИСКО”;
 • Инсталация "СКА"
 • Демонтаж на стоманени резервоари в "Парк Гудрони"
 • Демонтаж на стоманени резервоари в "Парк на инсталация Битумна "
 • Демонтаж на стоманени резервоари в "Парк 626"
 • Демонтаж на Електрофилтър в инст."Каталитичен Крекинг"
 • Инсталация "Сярно -Кисело Алкилиране"
 • Инсталация "Пиролен"
 • Инсталация "Ширпотреба"
 • Инсталация "Акрилнитрил"
 • Инсталация "ПЕВН-1"
 • Инсталация "ПЕВН-2"
 • Инсталация "ПЕНН"
 • Инсталация "Ацетонцианхидрид"
 • Инсталация "Е3/комономер/"
 • Инсталация "Д-10"
 • Инсталация "Дивинил"
 • Инсталация парк"Етиленов окис"
 • Демонтаж на тръбопроводи по естакади
 • Инсталация "ПАНВ"
 • Инсталация "ГС-2"
 • Инсталация "Каучук и латекс"
 • Цех "Хладилен"
 • Демонтаж на тръбопроводи по естакади и отпаднало оборудване от площадки на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"АД и ПТ"Росенец"
 • Инсталация "Етилен 150"
 • Инсталация "Етиленов окис"
 • Инсталация "Етиленгликоли"
 • Инсталация "Хладилна"
 • Инсталация "Резервоарен парк"
 • Инсталация "ИСТЕ"


Gallery Gallery Gallery


Комплексни решения свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, изкопи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци и транспорт.

Нашите контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр.Смолян 4700 ул.Бузлуджа 11 офис 19

  +359 301 8 22 44
  office@roster.bg

  Понеделник - Петък: 8:00ч. - 18:00ч.
Събота и Неделя: Почивен ден!